Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Move Rồng Bằng Tool Đồng Văn Thái - Dragon City - Việt Nam

Bước 0: Vào Link Đồng Văn Thái Và Chọn Một Trong Những Nơi Dẫn Link Có Thể Hack Được.
Sau Đó Click Tool Dragon City Free.Bước 1:  Click Bỏ Qua Quảng Cáo ( Skip Advertisment) Nếu Có

Bước 2: Điền ID, Session Của Bạn Rồi Click "Load Dragon City Information"


Bước 3.1: Ở Mục "Dragon On Island
Chọn Rồng Cần Chuyển Rồi Click "Choose Dragon" ( Số 2 trên hình)

Bước 3.2: Ở Mục "Items On Island
Chọn Habitat Muốn Đến Rồi Click "Choose Habitat"( Số 3, 3' trên hình)

Bước 4: Click "Move"

 Đợi Hiện Success Là Thành Công